Analýzy, měření a hodnocení kvality obrazu služeb DigiTV

2016_HS18657045
Popis

Cílem analýzy a hodnocení byly objektivní a subjektivní laboratorní testy, které na základě vhodně zvolené scény a její videosekvence, přednastavených bitových toků a ve skupině pozorovatelů stanovily, jaké bitové toky je třeba uvažovat při rozšiřování kvality obrazu služeb společnosti DigiTV. Součástí analýzy rovněž bylo stanovení potřebné přenosové kapacity satelitního multiplexu vůči současnému stavu, který používá DigiTV.

Klíčová slova
analýza
měření
kvalita obrazu
služby
DVB
Druh projektu
Komerční zakázka