Budoucí bezdrátové a radiové komunikační sítě v reálných podmínkách (FEWERCON)

Image
MŠMT
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
LTC18021
Popis

Projekt „Budoucí bezdrátové a radiové komunikační sítě v reálných podmínkách (FEWERCON)“ je zaměřen na základní výzkum v oblasti budoucích bezdrátových komunikačních systémů a bezdrátových komunikačních sítí páté generace (5G). Zaměření projektu FEWERCON přímo souvisí s probíhající akcí COST CA15104 „Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond (IRACON)“, jehož řídícího výboru je navrhovatel projektu členem. Zapojeni do mezinárodní sítě výzkumníků akce COST IRACON je jedním z primárních cílů navrhovaného projektu a současně předpokladem pro účinné dosažení relevantních vědeckých výsledků. Projekt FEWERCON má dva hlavní výzkumné cíle: definice, modelování a validace rozličných koexistenčních scénářů mezi bezdrátovými systémy 5G a optimalizace algoritmů pro navigaci a sledování uvnitř budov v reálných podmínkách. V rámci řešení projektu budou prozkoumány koexistenční scénáře pro bezdrátové systémy 5G provozované ve sdílených frekvenčních pásmech, definované na základě zmapování využití frekvenčních pásem pro současné i budoucí komunikační systémy, a také bude definována rozšířená metodika pro měření a vyhodnocení provozu v komunikačních systémech 5G vůči stávajícím standardům. Na základě výsledků budou definována doporučená opatření (např. systémová) pro minimalizaci případně úplnou eliminaci rušících interferencí vznikajících z koexistence bezdrátových systémů. Dalším cílem je definice požadavků na algoritmy pro lokalizaci a sledování bezdrátových zařízení uvnitř budov v systémech 5G a jejich ověření pomocí reálných měřicích kampaní.

Klíčová slova
5G
Bezdrátová komunikace
koexistence
lokalizace
RF měření
Druh projektu
Základní výzkum