Digitální spektrometr směsných polí fotonů a neutronů

Image
MPO ČR
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
FV20453
Popis

Předkládaný projekt si vytyčuje za cíl vývoj nového zařízení, které umožní měření směsných polí nízkoenergetických fotonů a neutronů v rozsahu cca 20 keV až 1 MeV.
Digitální spektrometr pro směsná pole nízkoenergetických fotonů a neutronů je určen zejména pro výzkumné ústavy a metrologické laboratoře v oblasti atomové fyziky, výrobce neutronových zdrojů záření a také pracoviště s vysokoenergetickými urychlovači. Právě poslední zmíněná oblast použití se v poslední dekádě velmi rozšířila vzhledem k tomu, že se i v rámci ČR významně rozšířila síť komerčních producentů radiofarmak a pracoviště protonových center. S tím také roste poptávka po monitorech příkonu dávkového ekvivalentu neutronů a také charakterizace pole neutronů - neutronová spektrometrie.

Klíčová slova
Spektrometrie
směsné pole
fotony
neutrony
detekce
ionizující záření
funkční vzorek
analog/číslo převodník - A/D převodník
digitální karta
separace odezev detektorů
Druh projektu
Aplikovaný výzkum