Dostupná platforma pro makro-modelování radiofrekvenčních systémů a zařízení (Amor)

Image
Interreg
Poskytovatel
Evropská unie
ATCZ203
Popis

Projekt Amor se zaměřuje na podporu začínajících podniků, malých a středních podniků, které vyvíjejí produkty s rádiovým přenosem (bezdrátovým) přenosem. Tyto vysokofrekvenční (RF) produkty obvykle pracují v kmitočtových pásmech bez licence (tj. zdarma) frekvenčního spektra se širokou škálou aplikací (např. IoT, e-zdraví, nositelná zařízení, senzorové sítě, průmysl 4.0, domácí automatizace jako např. inteligentní měřidlo, RF identifikace atd.). Očekává se, že objem těchto produktů v roce 2020 dosáhne 7 bilionů elektronických zařízení v roce 2020. Tyto pásma bez licence jsou určeny mezinárodním subjektem, tj. Mezinárodní telekomunikační unií (ITU).

Jak návrh obvodu, tak regulační omezení vyžadují specializované know-how a drahé měřicí zařízení. To způsobí velikou zátěž pro začínající firmy, malé a střední podniky, které vyžadují, aby buď pronajali zařízení, nebo si kupovali služby a odborné znalosti od třetí strany. Nákup všech požadovaných nástrojů je pro malou společnost typicky příliš nákladné.

Projekt Amor řeší obě výzvy tím, že poskytne semináře o požadovaných znalostech a jako jádro projektu poskytuje dostupnou makro-modelovací platformu (pro modelování RF systémů a zařízení). Na jedné straně navržený systém umožní vytvářet matematické reprezentace RF zařízení, což je důležitý aspekt pro další simulace takových RF obvodů. Na druhou stranu platforma umožňuje měřit základní RF parametry, které jsou zpravidla přístupné pouze s vybavením s cenou přesahujicí 100 000 EUR.

Vzhledem k tomu, že konsorcium projektu Amor využívá všestrannou platformu (sotwarově definované rádio), může být celková investice dramaticky snížena na méně než 10 000 EUR. Jinými slovy Amor poskytne cenově dostupné řešení pro začínající, malé a střední podniky. Takové řešení jim umožní zkrátit dobu potřebnou pro vývoj, tedy zároveň i snížit náklady.

Klíčová slova
modelování
nelineární
radiové systémy
linearizace
CAD
Druh projektu
Aplikovaný výzkum