Elektromagnetické modely zvířecích mozků

Image
GAČR
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
18-16218S
Popis

Projekt je zaměřen na základní výzkum robustních metod identifikace zdrojových proudů v mozcích zvířat. Unikátnost metod spočívá ve vzájemném kombinování kvazi-statických a vlnových přístupů k numerickému modelování, využití 3D tisků a agarových želatin k vytváření fyzických modelů. Vytvořené modely umožňují spolehlivou kalibraci inverzních řešičů, které z potenciálů změřených na povrchu mozku určují velikost a směr zdrojových proudů. Znalost proudů je důležitá pro neurologický výzkum.

Klíčová slova
Numerický fantom
fyzický fantom
experiment in-vivo
charakterizace materiálu
dopředný problém inverzí problém
identifikace proudů
zvířecí mozek
Druh projektu
Základní výzkum