Laboratoř analogových obvodů

Tato laboratoř je připravena pro realizaci základních úloh ve frekvenční oblasti do jednotek MHz, jako je např. měření vlastností zesilovačů, pasivních i aktivních filtrů, jednoduchých i složitějších nelineárních obvodů.

Hlavní činnosti

Laboratorní cvičení povinných (Elektronické praktikum, Analogová elektronika 1, Elektronické obvody) i volitelných předmětů (Návrh elektronických filtrů). Studenti se naučí, jak zvolit vhodný přístroj, obeznámí se se základní i pokročilou obsluhou přístrojů a měřicími metodami, což využijí nejen v laboratorních cvičeních, ale hlavně při vypracování realizační části bakalářských i diplomových prací a samozřejmě v praxi.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

K dispozici je celá sada potřebných přístrojů od napájecích zdrojů, přes generátory signálu, milivoltmetry a multimetry až po osciloskopy Keysight InfiniiVision umožňující automatické měření kmitočtových charakteristik a spektrální analýzu signálu. Pro výuku je vyrobena řada specializovaných přípravků, ale některé jednoduché analogové obvody si student navrhuje i realizuje v laboratoři sám (na nepájivém poli nebo desce plošných spojů).

Odpovědná osoba