Laboratoř komunikačních systémů

Laboratoř názorně demonstruje činnost stavebních bloků komunikačních systémů. Jejím cílem je ukázat například vlastnosti modulovaných signálů, které jsou nezbytné pro přenos audio, video a datových signálů volným prostorem, dále vlastnosti kanálových kódů, které zabezpečují přenášená data proti rušení, nebo vlastnosti speciálních linkových kódů, které jsou nezbytné pro přenos dat po metalickém vední nebo optickém vláknu.

Hlavní činnosti

V laboratoři se měří vlastnosti komunikačních systémů známých z běžného života, jako je WiFi, ethernet, ADSL nebo systémy rozhlasového vysílání. Studenti zde pracují na zadaných úkolech týmově a zadané úkoly řeší tvůrčím způsobem, kdy sami navrhují vhodnou konfiguraci pracoviště i postupy měření. Studenti v této laboratoři mají také možnost pracovat na svých závěrečných pracích.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Prostřednictvím speciálního výukového systému EMONA TIMS se studenti seznamují s funkcí a vlastnostmi nejmodernějších radiokomunikačních technologií, jako je softwarově definované rádio.