Laboratoř mikroprocesorové techniky

Bakalářští studenti se zde naučí principy základních digitálních obvodů a jejich využití v pokročilých zapojeních. Studenti předmětu Digitální elektronika 1 si v jazyce VHDL navrhnou např. vlastní ovladač pro sedmisegmentový displej, binární čítač, nebo řídicí obvod semaforu na křižovatce. V navazujícím předmětu Digitální elektronika 2 se studenti učí struktuře mikrokontrolérů a v jazyce C vyvíjí např. vlastní knihovny pro sériovou komunikaci, malou meteostanici nebo ultrazvukový měřič vzdálenosti.

Místnost: SC 6.61
Tel.: 6591
Odpovědná osoba: doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

Hlavní činnosti

  • Vývoj a programování aplikací pro mikrokontroléry v jazyce C,
  • Programování FPGA ve VHDL,
  • Řešení studentských projektů, včetně bakalářských a diplomových prací.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Počítače All-in-One (Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz, 8GB RAM, Windows 10 Pro),
  • Výukové kity Arduino Uno s mikrokontroléry ATmega328P,
  • Řada připojitelných periferií a senzorů, např. Multi-function shield, LCD keypad shield, kombinovaný senzor vlhkosti a teploty vzduchu DHT12, ultrazvukový senzor HC-SR04, rotační enkodér, analogový joystick a další,
  • Wifi modul ESP8266, bluetooth modul
  • Logické analyzátory 24 MHz,
  • Osciloskopy Keysight DSOX3034T (350 MHz, 4 analogové kanály) včetně 16kanálového logického analyzátoru a dekodéru sériových sběrnic,
  • Vývojové FPGA kity Nexys A7 Artix-7.