Laboratoř optických a fotonických komunikací

Výuková laboratoř optiky je zaměřená na optické vláknové a bezkabelové komunikační systémy, optoelektroniku, fotoniku a laserovou techniku. Studenti se zde učí v předmětu Optické komunikace, který je zaměřen na přenos informace optickým komunikačním kanálem a v předmětu Kvantová a laserová elektronika, ve kterém se již blíže seznámí s podstatou a vlastnostmi laserového záření.

Hlavní činnosti

Díky spolupráci s průmyslem si studenti mohou v laboratoři otestovat i některé světlomety prémiových automobilových značek. Součástí laboratoře jsou také pracoviště určená pro simulaci meteorologických jevů (např. mlhy, atmosférické turbulence). Bakalářští a magisterští studenti zde mají možnost samostatně pracovat na svých závěrečných pracích.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena řadou laserů a detekčních systémů, optickými komponenty pro tvarování, směrování a modifikaci laserového záření.