Laboratoř směrových a družicových spojů

V laboratoři družicových spojů se studenti prakticky seznamují se satelitními komunikačními systémy a problematikou jejich provozování. Měřením např. ověřují přesnost satelitních navigačních systémů, zkoumají možnosti a fyzikální omezení satelitního internetu, nebo se seznámí se snímáním povrchu Země ve vysokém rozlišení a v širokém spektru elektromagnetického záření z nízké a geostacionární oběžné dráhy. Také si ujasní nároky na elektroniku pro příjem slabých družicových signálů a možnosti diagnostiky družice na oběžné dráze.

Hlavní činnosti

Získané zkušenosti pomohou studentům pochopit odlišnosti problematiky družicové rádiové komunikace od komunikací pozemních a umožní vyvíjet vysoce citlivá a dlouhodobě spolehlivá komunikační zařízení.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena vysoce citlivými přístroji pro měření rádiových obvodů až do frekvencí několika desítek GHz. Příjem signálů je zajištěn automatizovaným systémem, který sám natáčí antény.