RayX - Compact and Efficient XPIC Microwave Link

Image
Technologická agentura ČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TH02010602
Popis

Cílem je vyvinout kompaktní, spektrálně, energeticky i nákladově efektivní zařízení pro vysokorychlostní bezdrátový přenos dat na linkách typu
bod-bod (PtP) na vzdálenosti jednotek až desítek km za podmínek přímé viditelnosti (LOS). Vhodná kmitočtová pásma existují v rozsahu 6-20
GHz a vzhledem k šířkám kanálů (a ceně spektra) je pro dosažení rychlosti 1 Gbit/sec, případně vyšší, nezbytné využít techniku Multiple Input,
Multiple Output - Cross Polarization Interference Canceller (MIMO-XPIC). Špičkovou úroveň experimentálního vývoje si pak vyžádá i použití
nejmodernějších obvodů System-on-Chip (SoC). Kompaktní a dostupná zařízení budou základem další generace, která obsadí většinu světového
trhu spojů PtP po roce 2020. Výstupem projektu bude zařízení připravené do sériové výroby.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum