Bezdrátové technologie

Bezdrátové technologie

Ústav radioelektroniky

Ústav radioelektroniky se věnuje vzdělávání, výzkumu a vývoji v oblasti bezdrátových aplikací, pracujících od nízkých kmitočtů přes milimetrové a terahertzové vlny po optické frekvence. Naše aktivity zahrnují zpracování signálů, elektronické obvody, televizní techniku, antény a mikrovlnné struktury či elektromagnetickou kompatibilitu. V současnosti je naše pozornost soustředěna také na oblast kosmických aplikací a využití hlubokého učení.