Bezdrátové technologie

Bezdrátové technologie

Ústav radioelektroniky

Ústav radioelektroniky (UREL) se věnuje vzdělávání, výzkumu a vývoji v oblasti bezdrátových aplikací, jakými jsou komunikace, snímání, lokace, navigace a další. Kmitočtově jsou tyto aktivity rozprostřeny od nízkých kmitočtů přes milimetrové a terahertzové vlny po optické frekvence. Aktivity UREL zahrnují oblasti elektronických obvodů, zpracování signálů, televizní a multimediální techniku, antény a mikrovlnné struktury či elektromagnetickou kompatibilitu. V současnosti je pozornost UREL soustředěna rovněž na oblast kosmických aplikací a využití hlubokého učení v bezdrátových systémech.