O ústavu

urel

Současnost ústavu ...

Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně se specializuje na oblasti moderních bezdrátových komunikačních technologií a analogové i digitální elektroniky. Ústavem garantovaný studijní program EKT (Elektronika a komunikační technologie) pro bakalářské, magisterské i doktorské studium naučí nejen teorii, proč elektronika funguje, ale také praxi, tedy jak se elektronika navrhuje, programuje a vyrábí. Vyučujeme studijní předměty z oblastí vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, návrhu antén, radiolokačních a navigačních systémů, mikroprocesorové techniky a embedded systémů, satelitních, mobilních a optických komunikací, audio/video techniky a multimediálního přenosu a rádiového vysílání a dalších dílčích oblastí.

Ve výzkumné oblasti se ústav radioelektroniky zabývá řešení vědeckých projektů základního i aplikovaného výzkumu. Z oblastí, ve kterých dosahujeme špičkových výsledků, je možné jmenovat nositelnou elektroniku a využití smart textilií, komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, charakterizaci a modelování rádiových kanálů, návrh bezkabelových optických spojů, problematika aktivní i pasivní radiolokace, komplexní vývoj anténních systémů, měření a řešení elektromagnetické kompatibility, návrh, vývoj a výroba specializovaných měřicích přístrojů a systémů nebo návrhy elektroniky pro satelity a kosmický průmysl. Řešíme také řadu přímých hospodářských zakázek pro mezinárodní společnosti a vědecko-technické agentury.

V roce 2019 oslavil ústav radioelektroniky 60 let od svého založení. V současnosti sídlíme v moderních prostorech v kampusu FEKT na ulici Technická 12, kde ústav disponuje celkově 14 špičkově vybavenými laboratořemi. Ty kombinují výukové i výzkumné aktivity a díky tomu jsme schopni poskytovat kvalitní vzdělání naším studentům a zároveň dosahovat unikátních výsledků ve vědecko-výzkumné činnosti. To nás dlouhodobě řadí mezi nejlepší ústavy fakulty. Současně jsme významně iniciovali založení a rozvoj aplikovaného národního výzkumného centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX Research Centre).

... a jeho historie

Ústav radioelektroniky patří k tradičním ústavům FEKT VUT v Brně. Byl jedním z pěti ústavů, které vznikly současně se založením Elektrotechnické fakulty VUT v roce 1959. Vůbec první děkan fakulty prof. Jan Kalendovský byl také prvním vedoucím ústavu radioelektroniky v letech 1959 - 1970. Na této pozici pak působilo v dosavadní historii pět dalších vedoucích - prof. Kamil Vrba (1970-1981), prof. Vladimír Mikula (1981-1990), prof. Jiří Svačina (1990-2006), prof. Zbyněk Raida (2006-2013), prof. Tomáš Kratochvíl (2013-2021) a opětovně prof. Zbyněk Raida (od roku 2021).

Almanach 50 let          Almanach 60 let