Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

komunikace

Ústav radioelektroniky řeší řadu výzkumných projektů z oblasti základního i aplikovaného výzkumu a také přímých hospodářských zakázek pro národní i mezinárodní společnosti. Zabýváme se komplexními návrhy vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, návrhů a optimalizace antén a jejich systémů a měřením EMC. Řešíme návrhy analogových a digitálních elektronických obvody a systémů, aplikace v oblastech satelitní techniky a kosmických technologií, bezdrátových komunikací v oblasti mobilního prostředí mezi vozidly a infrastrukturou a také optických komunikačních systémů.  Tyto problémy řeší odborníci z těchto pracovních skupin.

Výzkumná skupina aplikovaného elektromagnetismu

Naši vědci se věnují dvěma hlavním oblastem: modelování elektromagnetických polí a mikrovlnným strukturám. V první oblasti je výzkum soustředěn na rozvoj metod modelování antén a EMC problémů, rozvoj optimalizačních algoritmů s variabilním počtem dimenzí a vývoj metod identifikace zdrojových proudů v mozcích zvířat. Co se mikrovlnných struktur týká, zaměřujeme se především na návrh původních konceptů obvodů a antén pro pásma centimetrových a milimetrových vln realizovaných jak na tradičních tak i netradičních (např. textil, papír) mikrovlnných materiálech.

Výzkumná skupina koexistence bezdrátových služeb

Naším polem působení je problematika koexistence služeb vysílacích, mobilních a obecných bezdrátových služeb ve sdílených nebo blízkých frekvenčních pásmech. Skupina našich vědců je aktivní jak v teoretické a experimentální metodice koexistence v samotných systémech i mimo ně, tak i ve vzájemném ovlivňování systémů a subsystémů komunikačních zařízení a ve frekvenčním plánování nebo modelování kritických a nekritických koexistenčních scénářů.

Výzkumná skupina mobilních bezdrátových komunikací

Předmětem našeho zkoumání je hlavně problematika perspektivních mobilních komunikačních systémů. Naši vědci jsou aktivní ve výzkumu nových modulačních technik, metod zpracování signálů pro mobilní komunikační přijímače a návrhu parametrů fyzické vrstvy. Důležitým směrem našeho působení je i návrh algoritmů pro kompenzaci nedokonalostí prvků rádiového komunikačního řetězce. S ohledem na budoucí požadavky na vysokou mobilitu zařízení je naše pozornost věnována také komunikaci mezi pohybujícími se uživateli.

Výzkumná skupina optických komunikací - OptaBro

Skupina OptaBro zkoumá optické bezkabelové spoje se zaměřením na plně fotonické komunikační systémy a VLC (Visible Light Communication) systémy. Aktuálně je výzkum skupiny OptaBro zaměřen na aplikaci plně fotonických systémů pro přenos signálů přesného času využívajících technologii adaptivní optiky. Tým našich vědců se věnuje funkčním blokům vysílacích a přijímacích jednotek komunikačního řetězce, a to od jejich vývoje, přes testování až po implementaci do optických bezkabelových spojů. Kromě toho se věnujeme měření a modelování atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra s důrazem na koherentní optické vlny. V neposlední řadě se naši specialisté věnují výzkumu optimálního intenzitního profilu optického svazku pro minimalizování negativních dopadů přenosového media na přenášenou informaci.

Výzkumná skupina radiofrekvenčních a bezkabelových optických systémů

Naši vědci se věnují zejména měření, modelování a analýze přenosových kanálů v pásmu milimetrových vln a v oblasti infračerveného záření. Jednou z dílčích oblastí našeho výzkumu je i měření a modelování kanálů v časové a kmitočtové doméně, které má za cíl vytvořit simulační nástroj popisující šíření signálů pro budoucí systémy 5G. Zkoumáme i modulační techniky v oblasti VLC a aplikace plně fotonických systémů pro přenos signálů přesného času využívajících technologie adaptivní optiky. Těmto aktivitám se věnuje dílčí výzkumná skupina zaměřená na analýzu a aplikace analogových a digitálních systémů. Ta se dále zabývá výzkumem a vývojem v oblasti aplikace moderních aktivních bloků a jejich počítačového modelování, nelineárními dynamickými systémy a teorií chaosu.

Skupina speciální elektroniky a vestavěných systémů

Skupina se zabývá vývojem specializovaných přístrojů. Provádíme návrh zařízení pro letecký a automobilový průmysl, jadernou energetiku, space aplikace, máme zkušenosti s vývojem přístrojů pro měření ionizujícího záření, radiolokaci, optoelektroniku, řízení a regulaci. Pro realizaci zařízení využíváme moderní mikrokontroléry ARM (STM32, LPC, NRF51/52, TM4C) a hradlová pole FPGA (především Xilinx Zynq). Z oblasti bezdrátových komunikačních rozhraní využíváme GSM/LTE, LoRaWAN, RFID, WiFi, Bluetooth, ANT i proprietární komunikace v ISM pásmech. Provádíme vývoj zařízení s důrazem na elektromagnetickou kompatibilitu, disponujeme komorou pro předcertifikační měření EMC.