Výzkumné laboratoře

Výzkumné laboratoře

Disponujeme řadou špičkově vybavených laboratoří v moderním kampusu fakulty. Laboratoře umožňují provádět špičková měření v oblasti rádiových a optických komunikačních systémů od obvodové vektorové analýzy přes analýzu spektra a přenosových protokolů až po řadu specializovaných měření v oblasti digitálního televizního a rozhlasového vysílání nebo mobilních komunikačních systémů. Přístrojové vybavení je využíváno k vědecké práci v rámci projektů základního a aplikovaného výzkumu, pro vývojovou činnost i pro výuku.