Výukové laboratoře

Výukové laboratoře UREL

Laboratoř analogových obvodů

Tato laboratoř je připravena pro realizaci základních úloh ve frekvenční oblasti do jednotek MHz, jako je např. měření vlastností zesilovačů, pasivních i aktivních filtrů, jednoduchých i složitějších nelineárních obvodů. K dispozici je celá sada potřebných přístrojů od napájecích zdrojů, přes generátory signálu, milivoltmetry a multimetry až po osciloskopy Keysight InfiniiVision umožňující automatické měření kmitočtových charakteristik a spektrální analýzu signálu. Pro výuku je vyrobena řada specializovaných přípravků, jednoduché analogové obvody si studenti navrhují i realizují samostatně (na nepájivém poli nebo desce plošných spojů).

Laboratoř mikroprocesorové techniky

Bakalářští studenti se naučí principy základních digitálních obvodů a jejich využití v pokročilých zapojeních. Studenti předmětu Digitální elektronika 1 si v jazyce VHDL navrhnou např. vlastní ovladač pro sedmisegmentový displej, binární čítač, nebo řídicí obvod semaforu na křižovatce. V navazujícím předmětu Digitální elektronika 2 se studenti učí struktuře mikrokontrolérů a v jazyce C vyvíjí např. vlastní knihovny pro sériovou komunikaci, malou meteostanici nebo ultrazvukový měřič vzdálenosti.

Bastlírna, dílna a leptárna desek plošných spojů

Bastlírna, alias laboratoř tvůrčí činnosti studentů, je využívána pro tvorbu prototypů zařízení. K samozřejmému vybavení laboratoře patří multimetry, osciloskopy, zdroje napětí a pájecí stanice. Studenti si mohou nechat vyrobit desku plošných spojů pro projekty do předmětů a především pro bakalářské a diplomové práce. V mechanické dílně si pak mohou své výtvory vyvrtat, oříznout, ohnout, vybrousit, naleštit atd. V laboratoři probíhá vývoj a kompletace zařízení, které si studenti sami navrhují pro realizační část svých bakalářských a diplomových prací. Podrobnosti naleznete v kurzu EKT-SDU, jehož registrace je přístupná všem studentům VUT.

Laboratoř komunikačních systémů

Laboratoř názorně demonstruje činnost stavebních bloků komunikačních systémů. Jejím cílem je ukázat například vlastnosti modulovaných signálů, které jsou nezbytné pro přenos audio, video a datových signálů volným prostorem, dále vlastnosti kanálových kódů, které zabezpečují přenášená data proti rušení, nebo vlastnosti speciálních linkových kódů, které jsou využívány pro přenos dat po metalickém vedení nebo optickém vláknu.

Laboratoř směrových a družicových spojů

V laboratoři družicových spojů se studenti prakticky seznamují se satelitními komunikačními systémy a problematikou jejich provozování. Měřením např. ověřují přesnost satelitních navigačních systémů, zkoumají možnosti a fyzikální omezení satelitního internetu, nebo se seznámí se snímáním povrchu Země ve vysokém rozlišení a v širokém spektru elektromagnetického záření z nízké a geostacionární oběžné dráhy. Také si ujasní nároky na elektroniku pro příjem slabých družicových signálů a možnosti diagnostiky družice na oběžné dráze.

Laboratoř mobilních komunikací

Úlohy v laboratoři mobilních komunikací umožní studentům pochopit souvislosti mezi fyzikálními principy, omezeními rádiové komunikace, technickým řešením a vlastnostmi moderních bezdrátových telekomunikačních systémů různých generací. Kromě teorie si přijdou na své i prakticky orientovaní studenti, kteří v laboratorních cvičeních prozkoumají nejen dílčí aspekty bezdrátových síti, ale provedou také testování vlastností mobilních telefonů a ověří jejich soulad s relevantními normami.

Laboratoř optických a fotonických komunikací

Výuková laboratoř optiky je zaměřená na optické vláknové a bezkabelové komunikační systémy, optoelektroniku, fotoniku a laserovou techniku. Studenti se zde učí v předmětu Optické komunikace, který je zaměřen na přenos informace optickým komunikačním kanálem, a v předmětu Kvantová a laserová elektronika, ve kterém se již blíže seznámí s podstatou a vlastnostmi laserového záření. Laboratoř je vybavena řadou laserů a detekčních systémů, optickými komponenty pro tvarování, směrování a modifikaci laserového záření.