Naši partneři

TU Wien

Radioengineering

Časopis Radioengineering publikuje od roku 1992 původní vědecké a technické články z oblasti bezdrátové komunikace a aplikace bezdrátových technologií. Příspěvky jsou originálními výzkumnými pracemi zabývajícími se elektromagnetismem (antény, šíření, mikrovlny), zpracováním signálů, analogovými a digitálními obvody, optikou a příbuznými obory.

 

Radioengineering

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně

Radioklub OK2KOJ vznikl koncem 50. let minulého století na půdě VUT v Brně z iniciativy tehdejších studentů a zaměstnanců VUT. V současné době představuje jeden z mála rozvíjejících se radioklubů v Brně. Věnuje se radioamatérskému provozu od krátkých vln po mikrovlny, kostrukcícm a úpravám přijímacích a vysílacích zařízení, anténním systémům, popularizaci VF techniky a elektroniky obecně. Pořádá kurzy pro přípravu ke zkouškám na certifikát HAREC.

 

Radioklub OK2KOJ

Studentská sekce IEEE

Studentská sekce IEEE při VUT v Brně organizuje tradiční konferenci doktorandů a čerstvých absolventů magisterského studia elektrotechniky, informatiky a spřízněných oborů. Cílem setkání je bližší seznámení se svými kolegy a jejich prací, což může později vést např. k prohloubení spolupráce ve výzkumu.

 

Studentská sekce IEEE

 

Průmysloví partneři

Univerzitní partneři a výzkumné instituce