Jak s námi spolupracovat

Spolupráce s UREL

Věda a výzkum

Grantové projekty

Grantové projekty v  oblasti aplikovaného výzkumu sledují dva základní cíle. Prvním z nich je vytváření nových partnerství mezi průmyslovými a  výzkumnými organizacemi. Druhým cílem je prohloubit již probíhající spolupráce podpořením klíčových výzkumných aktivit, tedy takových, které jsou momentálně společensky a  technologicky potřebné. Významnou výhodou grantových projektů je, že finanční prostředky na vývoj a výzkum jsou z velké části kryty grantovou agenturou. Typický rozpočet grantového projektu aplikovaného výzkumu je v rozmezí 5 až 50 mil. Kč.

Přímé zakázky (tzv.  smluvní výzkum)

U přímých zakázek není nutné vyhledávat vhodnou výzvu grantové agentury a čekat na ni. Samotné řešení projektu pak není zatíženo tak náročnou administrací, jako je tomu u grantů. Tato forma spolupráce je ideální pro firmy, vyžadující pokročilá řešení na hraně současné technologie, která nejsou schopny jinde získat.

Studijní oblast

Přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme přednášky o moderních technologiích z oblasti radioelektroniky a pokročilých bezdrátových komunikačních technologií. Přednášky vedou lektoři z řad zaměstnanců Ústavu radioelektroniky, kteří po předchozí domluvě dorazí na střední školu s dohodnutou přednáškou. Předpokládá se naučně populární charakter prezentace, ve které se studenti seznámí se základními funkčními principy, aplikacemi a  směry budoucího vývoje bezdrátových komunikačních systémů. Součástí přednášek jsou také praktické ukázky.

Vedení maturitních prací studentů, SOČ

Ústav radioelektroniky nabízí talentovaným studentům středních škol spolupráci na jejich maturitních projektech. Vybraní studenti mohou využívat jak konzultace s odborníky, tak i přístrojové vybavení našeho pracoviště. Naši akademičtí pracovníci mohou také vést vybraná témata Středoškolské odborné činnosti.

Zlatý tranzistor – Zlatra

Od roku 2016 pořádá Ústav radioelektroniky pro vysokoškolské i středoškolské studenty odbornou projektovou soutěž Zlatý tranzistor. Přihlášení studenti prezentují své individuální projekty v  několika kategoriích před odbornou porotou, v níž jsou zastoupeni i externí hodnotitelé. Díky sponzorům (Rohde & Schwarz, ABB, Thermo Fisher Scientific, Unis, H-test a další) jsou nejlepší řešitelé odměněni nezanedbatelnou finanční částkou nebo hodnotnými cenami souvisejícími s jejich odborným zaměřením (např. osciloskop).

Radioelektronické semináře

Semináře na aktuální témata vedené renomovanými odborníky z praxe. Během prezentace v prostorách Ústavu radioelektroniky s typickou délkou dvou hodin přednášející stručně představí svého zaměstnavatele a pak se věnuje vybranému tématu. Účast na seminářích je zdarma a rádi je navštěvují studenti, doktorandi, akademičtí pracovníci i hosté.