Jak s námi spolupracovat

Spolupráce s UREL

S naším ústavem spolupracuje řada průmyslových partnerů a vzdělávacích institucí tuzemských i zahraničních. Vyberte si sami tu nejlepší cestu k nám…

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studijní oblast

Studijní oblast

Přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme přednášky o moderních technologiích z oblasti radioelektroniky a pokročilých bezdrátových komunikačních technologií. Přednášky vedou lektoři z řad zaměstnanců Ústavu radioelektroniky, kteří po předchozí domluvě dorazí na střední školu s dohodnutou přednáškou. Předpokládá se naučně populární charakter prezentace, ve které se studenti seznámí se základními funkčními principy, aplikacemi a  směry budoucího vývoje bezdrátových komunikačních systémů. Součástí některých přednášek jsou také praktické ukázky. Naše nabízené přednášky si kladou za cíl podnítit zájem mladých lidí o elektrotechniku a komunikační technologie.

Zlatý tranzistor – Zlatra

Od roku 2016 pořádá Ústav radioelektroniky pro vysokoškolské i středoškolské studenty odbornou projektovou soutěž Zlatý tranzistor. Přihlášení studenti prezentují své individuální projekty v  několika kategoriích před odbornou porotou, v níž jsou zastoupeni i  externí hodnotitelé. Díky sponzorům (např. Rohde & Schwarz, ABB, Thermo Fisher Scientific, Unis, H-test a další) jsou nejlepší řešitelé odměněni nezanedbatelnou finanční částkou nebo hodnotnými cenami souvisejícími s jejich odborným zaměřením (např. osciloskop).

Vedení maturitních prací studentů

Ústav radioelektroniky nabízí talentovaným studentům středních škol spolupráci na jejich maturitních projektech. Vybraní studenti mohou využívat jak konzultace s odborníky, tak i přístrojové vybavení našeho pracoviště.

Radioelektronické semináře

Semináře na aktuální témata vždy vedou renomovaní odborníci z praxe. Během prezentace v typické délce dvou hodin přednášející stručně představí svého zaměstnavatele a pak se věnuje vybranému tématu. Účast na seminářích je zdarma a rádi je navštěvují studenti, doktorandi, akademičtí pracovníci i hosté.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Grantové projekty

Grantové projekty v  oblasti aplikovaného výzkumu sledují dva základní cíle. Prvním z nich je vytváření nových partnerství mezi průmyslovými a  výzkumnými organizacemi. Druhým cílem je prohloubit již probíhající spolupráce podpořením klíčových výzkumných aktivit, tedy takových, které jsou momentálně společensky a  technologicky potřebné. Významnou výhodou grantových projektů je, že finanční prostředky na vývoj a výzkum jsou z velké části kryty grantovou agenturou. Typický rozpočet grantového projektu aplikovaného výzkumu je v rozmezí 5 až 50 mil. Kč.

Přímé zakázky (tzv.  smluvní výzkum)

U přímých zakázek není nutné vyhledávat vhodnou výzvu grantové agentury a čekat na ni. Samotné řešení projektu pak není zatíženo tak náročnou administrací, jako je tomu u grantů. Tato forma spolupráce je ideální pro firmy, vyžadující pokročilá řešení na hraně současné technologie, která nejsou schopny jinde získat.