Binární optimalizace pixelové SIW antény

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky představili koncept trychtýřových antén na bázi vlnovodu integrovaného v substrátu s téměř stejnými šiřkami svazků v obou hlavních rovinách. Unikátnost návrhu spočívá ve využití metody pixelingu aplikované na tělo antén. Pro optimalizaci těchto struktur navrhli optimalizační algoritmus BISO (Binary Ink Stamp Optimization), který je inspirován razítky s různou mírou nasáknutí inkoustem. Sada razítek odpovídá nejlepším jedincům v každé iteraci a jejich míra nasáknutí kriteriální hodnotě. Další generace jedinců je vytvořena na bázi pravděpodobnostní matice, kterou si lze představit jako otisk všech razítek přes sebe. Na tmavších pozicích je větší pravděpodobnost generování “1”, naopak na světlých pozicích bude častěji generována “0”. Unikátnost tohoto algoritmu spočívá v tom, že během procesu optimalizace zohledňuje vliv jednotlivých bitů na celkové vlastnosti struktury.