Doktorský program

Elektronika a komunikační technologie

Elektronika a komunikační technologie

V rámci doktorského studia tohoto programu se naučíte samostatné vědecké práci. Jako doktorand se budete postupně učit hledat a popisovat doposud nevyřešený technický problém ve svém oboru studia. Navrhnete a představíte jeho jedinečné řešení v rámci vědecké komunity. Nedílnou součástí studia bude vědecká a publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích a zahraničních stážích na prestižních univerzitách. Program Elektronika a komunikační technologie by měl být vaší první volbou, pokud chcete být respektovaným vědcem nebo vedoucím pracovníkem ve výzkumu v oblasti elektronických a bezdrátových komunikací.

Detail programu 2024/2025

Absolvent bude umět řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti elektroniky a elektronických komunikací. Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti elektroniky a komunikační techniky schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u uživatelů komunikačních systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní komunikační a měřicí techniku.

Víte, že:

doktorandi mohou pracovat na jedinečných zařízeních v rámci výzkumného centra SIX?
podporujeme doktorandy, aby získali zkušenosti a kontakty na evropských univerzitách?
zkratka Ph.D. je akademicko-vědecký titul z latinského philosophiæ doctor a česky se čte jako „doktor“?

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty