Elektrické zdroje v mozku potkana

Ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví, Ústavu kybernetiky ČVUT v Praze, Oddělení složitých systémů Ústavu informatiky AVČR, Ústavu radioelektroniky VUT v Brně, 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Laboratoře neuroinformatiky Polské akademie věd byl otestován a zhodnocen 12-elektrodový intrakraniální elektroencefalografický systém vyvinutý Národním ústavem duševního zdraví. Dle dosažených výsledků je zřejmé, že tento systém může být využit v oblasti zobrazování elektrických zdrojů u potkanů. Navíc byla odhadnuta jeho přesnost a omezení.

Více informací je možné nalézt v časopiseckém článku: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fninf.2020.589228/full