Fázový detektor na bázi analogových násobiček pro nízkofrekvenční demodulaci FM signálů

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky, telekomunikaci a mikroelektroniky představili nový a jednoduchý fázový detektor, který využívá specifický typ analogové násobičky. Návrh aktivních částí byl proveden v technologii Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 0.18μm 1,8V CMOS. Myšlenka má napomoci ve zpracování pomalých nízkofrekvenčních signálů, pro které jsou vyžadovány velké hodnoty vazebních kapacit, které nejsou v případě implementace na čipu k dispozici. Navržený fázový detektor byl aplikován ve frekvenčím demodulátoru. Funkčnost i další vlastnosti navržené koncepce byly verifikovány pomocí laboratorních experimentů. Prezentovaný obvod lze využít například v systémech pro měření a zpracování pomalých nízkofrekvenčních signálů (např. vibrace, biosignály, atd.).  

 

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9465156