Fundamentálně nová numerická metoda pro analýzu metapovrchů v časové oblasti

Výzkumnící z Ústavu radioelektroniky zkonstruovali fundamentálně novou integrální metodu v časové oblasti pro analýzu EM rozptylu ze skalárních metapovrchů. Nová numerická metoda nalezne aplikace v návrhu metamateriálových antén a transparentních povrchů pro „stealth“ technologie.            

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/document/9423609