Fyzikální limity lineárních časově-invariantních systémů

Výzkumníci z Ústavu radioelektroniky ve spolupráci s Linného univerzitou odvodili nové fyzikální meze pro časovou odezvu lineárních časově invariantních systémů, které naleznou aplikace v popisu a návrhu moderních adaptivních elektromagnetických struktur. Výsledek byl publikován v IEEE Signal Processing Letters.     

Více informací lze nalézt zde: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/10520891