GRBAlpha: Nejmenší astrofyzikální vesmírná observatoř

I. Návrh detektoru, popis systému a provozu satelitu

Výzkum vesmíru na Zemi neustále probíhá na všech dostupných vlnových délkách. Gama záření však díky atmosféře na Zemi nepronikne a studium signálů je možné pouze nad ní. Mezinárodní konsorcium za účasti pracovníků Ústavu radioelektroniky v Brně navrhlo a postavilo miniaturní družici typu cubesat GRBAlpha, která obsahuje scintilační detektor gama záblesků. Družice je demonstrační misí pro prokázání praktické funkčnosti detektoru gama záblesků na oběžné dráze. Družice přináší důležité informace o chování detektoru co se týče teploty, radiačního pozadí, citlivosti měření i stárnutí. Družice již úspěšně zachytila desítky gama záblesků a je tak příslibem pro budoucí mise sestávající z konstelace podobných malých družic, které umožní nejen gama záblesky zachytit, ale i s dostatečnou přesností učit jejich směr příchodu pro následná pozorování dalšími observatořemi.

Odkaz: https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2023/09/aa46182-23/aa46182-23.html

aa