Hybridní analogový počítač pro modelování nelineárních dynamických systémů

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky představili postup návrhu pro univerzální vývojový kit, založený na koncepci analogového počítače, který dokáže modelovat nelineární dynamické systémy až do čtvrtého řádu. Polynomické nelineární funkce lze jednoduše implementovat pomocí čtyřkvadrantových analogových násobiček. Funkčnost navržené a realizované koncepce byla ověřená prostředníctvím jednoduchého chaotického systému. Popis jednotlivých častí vývojového kitu je doplnený odkazy na technickou dokumentaci pro podporu reprodukovatelnosti a dalšího vývoje hybridního analogového počítače. K dispozici jsou elektrická schéma hybridního analogového počítače a všechny důležité zdrojové kódy.  

Příslušný článek je dostupný na:

https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3599

urel