Impulsní odezva komensurativních systémů necelistvého řádu: násobné komplexní póly

Pracovníci z Ústavu mikroelektroniky a radioelektroniky VUT v Brně vyvinuli ve spolupráci s University of Bari, Itálie, automatizovaný postup určení impulsních charakteristik obvodů s dynamikou necelistvého řádu. Hlavním výsledkem je odvození dosud chybějících korespondencí v slovníku Laplaceových transformací, které nyní umožňují algoritmické stanovení vzorců impulsní odezvy pro libovolnou konstelaci jednoduchých či násobných pólů přenosové funkce. Vzorce obsahují tzv. dvouparametrové Mittag-Lefflerovy (ML) funkce a jejich derivace, které jsou vyčíslovány unikátním numerickým algoritmem. Výsledkem je účinná transientní analýza systémů necelistvého řádu, která poskytuje korektní výsledky i v případech, kdy selhávají simulace v SPICE-kompatibilních simulačních programech typu PSpice (PS), LTSpice (LT) nebo Micro-Cap (MC).

Příslušný článek je dostupný na:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13540-022-00086-4