Jednoduchý bez-diodový aktivní RMS detektor využívající speciální analogové násobičky

Aktivní bezdiodové detektory efektivní hodnoty (RMS) jsou běžné analogové bloky, využívané v různých aplikacích při zpracování signálu. Pracovníci z Ústavu radioelektroniky a telekomunikací představili nový a jednoduchý typ tohoto detektoru, vhodný pro kmitočty do několika desítek MHz. Obvod byl navržen se speciálními analogovými násobičkami vyrobenými v procesu TSMC 0,18 μm se spotřebou pouze 3,5 mW při napájecím napětí 1,8 V. K experimentálnímu ověření provozu byly použity signály s různými průběhy a amplitudami v rozsahu od 5 mV do 500 mV. Dobrá shoda mezi teorií a měřenými hodnotami byla pozorována u signálů s frekvencí až do 40 MHz.

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/document/10149074

obr