Laboratoř antén a elektromagnetického pole

 

Laboratoř je plně vybavena pro výzkum a vývoj antén všech typů do kmitočtů 110 GHz. Základem laboratoře je bezodrazová komora pro měření antén metodou ve vzdálené oblasti do 110 GHz a metodou v blízké oblasti na sférické ploše do 50 GHz. Dále disponuje vektorovým obvodovým analyzátorem schopným měřit na konvenčních koaxiálních konektorech, vlnovodech a pomocí sond na polovodičovém plátku nebo mikrovlnném substrátu do kmitočtu 110 GHz.

Hlavní činnosti

 • Návrh a výroba antén a anténních systémů.
 • Charakterizace a optimalizace anténních systémů.
 • Návrh, charakterizace a optimalizace anténních napaječů.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • NSI-700-S30: Systém pro měření vyzařování antén do 110 GHz -  skener je schopen měřit antény metodou ve vzdálené oblasti do 110 GHz a metodou v blízké oblasti na sférické ploše do 50 GHz
 • R&S ZVA110: Vektorový obvodový analyzátor do 110 GHz - VNA je schopen měřit na konvenčních koaxiálních konektorech, vlnovodech a pomocí sond na polovodičovém plátku nebo mikrovlnném substrátu
 • R&S ESCS30: EMI měřící přijímač - přístroj je vybaven i tracking generátorem
 • R&S SMF100A: Mikrovlnný genrátor do 22 GHz
 • R&S ZVL6: Vektorový obvodový analyzátor do 6 GHz - přístroj je vybaven i opcí, která dovoluje přístroji pracovat jako spektrální analyzátor
 • R&S ZVL3: Vektorový obvodový analyzátor do 3 GHz
 • NBM 550: Šikopásmový měřič pole - přístroj je vybeven měřícími sondami pro měření pole do 18 GHz
 • R&S FSH4: Přenosný spektrální analyzátor do 3.6 GHz - přístroj je vybaven o opcemi dovolující přístroji pracovat jako vektorový obvodový analyzátor a vektorový mikrovoltmetr
 • R&S FSL3: Spektrální analyzátor do 3 GHz - přístroj je vybaven tracking generátorem
 • CBA 94777B: Výkonový zesilovač 15 W do 1 GHz
 • Agilent N5181A: Generátor signálu do 3 GHz
 • HP8508: Vektorový voltmetr
 • Anrtisu 3680V: Univerzální meřicí přípravek
 • Tesla BM 560: Q metr
 • RFT SMV11: Měřič intenzity pole