Libovolně laditelný fázový posun v nízkofrekvenčním vícefázovém oscilátoru

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky (VUT) a King Mongkut's Instutute of Technology  v Thajsku představili speciální elektronicky laditelný vícefázový oscilátor s libovolně a plynule nastavitelnými fázovými posuny (předpokládá se nastavení fáze kolem asymptotické hranice 180°). Navržený koncept využívá elektronicky lineárně laditelný kvadraturní oscilátor s frekvenčním rozsahem od 0,98 do 12,54 kHz. Nabízí také násobky 45° jako počáteční nastavení oblasti ladění fázového posunu. Aktuální hodnota fázového posunu daného výstupu je elektronicky řízena a neovlivňuje kmitočet a podmínku oscilací. Výstupní úrovně signálů nejsou tímto procesem ladění ovlivněny a jsou v rozsahu několika stovek mV. Jsou navrženy dvě aplikace pro využití oscilátoru. První se zaměřuje na modulační systémy s nízkou bitovou rychlostí (klíčování s fázovým posunem), zatímco ve druhé daný obvod představuje zdroj fázově nastavitelných signálů v akustických experimentech. Při experimentálním ověření byly použity diskrétní pasivní prvky a aktivní prvky (speciální analogové násobičky s proudovými výstupními svorkami, napěťové rozdílové sledovače s jednotkovým ziskem) vyrobené v procesu ON Semiconductor 0,35 μm I3T25 3,3 V.

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/document/10138531

tim