Magisterský program

Elektronika a komunikační technologie

Elektronika a komunikační technologie

Připravili jsme pro vás obor, kde se naučíte navrhovat systémy v celé škále aplikací. Z předmětů vás čekají speciality, které byly nově zařazeny pouze do tohoto programu. Ať už to je návrh metod, standardů a jevů v oboru automobilové komunikační techniky, pochopení kvantových počítačů a výpočtů, integrace antén do textilních materiálů a propojení se senzory, nebo optimalizace senzorových sítí. Které předměty si vyberete, je už pouze na vás.

Detail programu 2024/2025

Přihlaste se on-line
do 31. března 2024

Podat E-přihlášku

Naši absolventi mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování a aplikačním využití elektronických obvodů a systémů. A to od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln. Absolventi se proto uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných zařízení zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb, v oblasti provozu mobilních a broadcastových sítí.

Stanete se vyhledávanými odborníky nebo vedoucími pracovníky v oblasti elektroniky a bezdrátových komunikací. O nabídky se nemusíte bát – sami si budete vybírat, pro koho budete pracovat.

Víte, že:

lze lokalizovat objekty nebo osoby uvnitř budov bez GPS, jen s využitím bezdrátových sítí?
komunikační antény mohou být částečně nebo zcela vyrobeny nejen z pevných, ale i textilních materiálů?
většina studentů našeho programu má zajištěné zaměstnání již během studia?

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty