Maximální tok energie gama záblesku GRB 221009A změřený pomocí GRBAlpha

Dne 9. října 2022 byl pozorován zatím nejjasnější gama záblesk. Byl detekován množstvím přístrojů a jedním z nich byl satelit GRBAlpha, který je výsledkem mezinárodní spolupráce za účasti pracovníků Ústavu radioelektroniky. Scintilační detektor družice o rozměrech 75x75x5mm v tom okamžiku měřil v šestnácti rozsazích energie, kde první tři rozsahy jsou pod nastaveným prahem měření díky šumu měřícího systému. Měření probíhalo ve 4s intervalech. Záblesk byl pozorován těsně před vletem do Van Allenova radiačního pásu.

Link: https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2023/09/aa46128-23/aa46128-23.html

aa