Měření a analýza pokrytí mobilním signálem 4G/5G v prostředí těžkého průmyslu

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky provedli studii zabývající se měřením signálu mobilních sítí 4G a 5G v komplexním industriálním prostředí. Za tímto účelem byla vytvořena nákladově efektivní a přenosná měřicí sestava, která byla použita k provádění dlouhodobých měřicích kampaní monitorujících a zaznamenávajících několik klíčových parametrů (KPI). Pro podporu reprodukovatelnosti studie a dalších výzkumných aktivit jsou naměřené datové soubory veřejně dostupné ke stažení. Výsledky z dlouhodobého měření ukazují, že výkonnost sítí 4G/5G je velmi ovlivněna prostředím těžkého průmyslu, denní dobou a vlivem zatížení sítě.

Příslušný článek je dostupný na: 

https://www.mdpi.com/1424-8220/24/8/2538