Miroslav Kasal- Slabé signály

Kniha „Slabé signály“ pojednává o technice a přístupech k problematice příjmu mikrovlnných signálů

na úrovni tepelného šumu při odpovídající šířce pásma. Takové signály se vyskytují zejména při komunikaci

s kosmickými sondami a odrazem signálu od povrchu Měsíce.

Obsah a ukázku z knihy je možné si prohlédnout zde:

https://www.radio.feec.vutbr.cz/esl/files/EME/EME.htm

Knihu je pak možno objednat přímo v nakladatelství VUTIUM:

 https://www.vut.cz/vutium/katalog?action=detail&id=19140&str=4

m