Modelování silnoproudého intenzivně ofukovaného elektrického oblouku při atmosférickém tlaku

Pracovníci Ústavů elektroenergetiky a radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vytvořili zjednodušený matematický model silnoproudého intenzivně ofukovaného elektrického oblouku při atmosférickém tlaku a aplikovali ho na elektrický oblouk hořící v argonu uvnitř kanálu experimentálního plazmatronu zkonstruovaného a vyrobeného na UEEN. Model je založen na zákonech zachování, Ohmově zákoně a na vypočtených transportních a termodynamických vlastnostech média a dosahuje velmi dobré shody naměřených experimentálních dat s vypočtenými.

Plasma Sources Science and Technology, September 2021, p. 1-13

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6595/ac1dee