Nové řešení inverzní úlohy pro mikrovlnné zobrazování

Kolegové z Lerchovy skupiny elektromagnetického výzkumu formulovali poprvé 2D inverzní úlohu jako optimalizační problém s proměnným počtem dimenzí. Tato formulace umožňuje výrazné snížení počtu proměnných oproti klasickým metodám založeným na „pixelizaci“ prostoru a tím pádem výrazné zefektivnění celého procesu řešení.

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/document/9276454