Nový numerický model pro analýzu účinků pulsního elektromagnetického pole na přenosové vedení nad nedokonale vodivou deskou.

Výzkumníci z Ústavu radioelektroniky představili zcela nový přístup pro efektivní výpočet pulsní elektromagnetické odezvy přenosového vedení nad nedokonale vodivou deskou. Nová numerická metoda nalezne aplikace např. v analýze elektromagnetické odolnosti přenosových vedení na transientní elektromagnetické rušení.

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/document/9492786