Nový popis šíření elektromagnetického pulsu mezi smyčkovými anténami ve vodivém prostředí

Výzkumnící z Ústavu radioelektroniky představili nový analytický popis bezdrátového přenosu elektromagnetického pulsu mezi dvěma smyčkovými anténami na rozhraní dvou vodivých prostředí. Tento nový výsledek může být aplikován při návrhu UWB přenosových kanálů na lidském těle nebo na čipu, či v geofyzikálním průzkumu povrchu Země.       

Příslušný článek je dostupný na: https://ieeexplore.ieee.org/document/9172138