Obhajoba semestrálních prací

Obhajoba semestrální práce se uskuteční v pátek 18. 12. 2020 dopoledne a bude probíhat on-line v prostředí MS Teams. Konkrétní časový harmonogram bude zveřejněn nejpozději den před konáním obhajoby v informačním systému. Pro obhajobu si student zajistí klidnou místnost, web kameru a mikrofon.

Studenti/ky pošlou emailem svou prezentaci k obhajobě ve formátu PowerPoint a/nebo PDF tajemníkovi komise nejpozději den před obhajobou do 12 hod. Ve čtvrtek od 13 hod pak budou tajemníci k dispozici studentům pro ověření, že vše--mikrofon, sdílení obrazovky, atd--funguje.

Termín a čas konání
Místo konání
Brno