Odevzdání Bakalářské práce

Termín odevzdání bakalářské práce je ve čtvrtek 27. 5. 2021 do 12:00. Ve stanoveném termínu se odevzdává pouze elektronická forma závěrečné práce vložením a odsouhlasením v informačním systému VUT.

Detailní pokyny pro vypracování, odevzdání a obhajobu závěrečné práce naleznou studenti v elearningu VUT v předmětu Bakalářská práce (BPC-BAP nebo BKC-BAP).

Letos se odevzdává pouze elektronická verze práce. Student/ka předloží listinnou formu závěrečné práce (1 kus minimálně v kroužkové vazbě a bez podepsaného zadání) až u obhajoby. Práce se po obhajobě studentům vrací.

Závěrečné práce UREL

 

Termín a čas konání
Místo konání
Brno