Odevzdání Diplomové práce

Termín odevzdání diplomové práce je ve čtvrtek 20. 5. 2021 do 12:00. Ve stanoveném termínu se odevzdává pouze elektronická forma závěrečné práce vložením a odsouhlasením v informačním systému VUT.

Detailní pokyny pro vypracování, odevzdání a obhajobu závěrečné práce naleznou studenti v elearningu VUT (https://moodle.vutbr.cz/) v předmětu Diplomová práce (MPC-MSE, MKC-MSE, nebo MPA-MSE).

Letos se odevzdává pouze elektronická verze práce. Student/ka předloží listinnou formu závěrečné práce (1 kus minimálně v kroužkové vazbě a bez podepsaného zadání) až u obhajoby. Práce se po obhajobě studentům vrací.


zaverecne_prace
 

Termín a čas konání
Místo konání
Brno