Odevzdání semestrálních prací

Termín odevzdání semestrální práce bakalářských i magisterských studentů je v pondělí 14. 12. 2020 do 12 hod. Letos se odevzdává pouze elektronická forma semestrální práce vložením do informačního systému VUT. Detailní informace o vypracování a odevzdání jsou dostupné v e-learningu v předmětu "Semestrální práce".

Termín a čas konání
Místo konání
Brno