Pravděpodobnost výpadku utajení a limitní prahová kritéria v optimálním režimu SNR při maximalizaci požadované přenosové rychlosti

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky (VUT) a dalších univerzit pomocí redukční funkce navrhli postup pro výpočet pravděpodobnosti optimálního utajení, která optimalizuje přenosovou rychlost signálu uživatele pro daný průměrný vysílací výkon a zároveň minimalizuje přenosovou rychlost signálu odposlouchávaného, aby byl zajištěn bezpečný přenos. Pomocí teorie matic přesně odhaduje poměr signálu k šumu (SNR) signálu odposlouchávaného a přijímaného signálu. Bylo zjištěno, že korelace kanálů podstatně ovlivňuje pravděpodobnost výpadku utajení. 

Příslušný článek je dostupný na:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523001129

fig