Přihláška studentů k SZZ, konec letního semestru

Studenti posledních ročníků podávají přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce (SZZ) v informačním systému VUT nejpozději do 7.5.2021, kdy také končí letní semestr 2020/21.

Veškeré informace o SZZ jsou dostupné na webových stránkách fakulty: https://www.fekt.vut.cz/pro_studenty/szz

 

Termín a čas konání
Místo konání
Brno