Přístup studentů na UREL

Na základě aktualizovaných opatření přijatých vedením FEKTu v důsledku šíření COVID19 se mění podmínky přístupu studentek a studentů na fakultu. Na Ústavu radioelektroniky doběhne výuka v tomto semestru distanční formou. Po konzultaci a předchozí domluvě s vedoucím závěrečné práce (bakalářské, diplomové) si mohou studentky a studenti podle potřeby přijít dokončit své praktické realizace do laboratoří a bastlírny. O způsobu zkoušení (distanční, nebo prezenční forma) rozhodnou garanti jednotlivých předmětů. Jsou možné individuální konzultace (po předchozí domluvě). Preferovaná forma konzultací je distanční formou. Při případném vstupu na fakultu je ovšem potřeba dodržet stanovená pravidla:

  • Nemáte příznaky onemocnění covid-19 a současně jste podstoupili v posledních 7 kalendářních dnech testování s negativním výsledkem, nebo se na vás vztahuje výjimka z povinnosti testování.
  • Studenti jsou v budovách VUT povinni provádět dezinfekci rukou, dodržovat stanovené rozestupy 2 m a nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor).

Plné znění vyhlášek naleznete zde:

www.fekt.vut.cz/o_fakulte/aktualita/covid