Rozlišení kapalných roztoků s alkoholem pomocí měření elektrické impedance: Předběžná studie pro aplikace v oblasti bezpečnosti potravin

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky (VUT) a Univerzity of Alabama v USA představili výsledky měření elektrické impedance pro rozlišení několika kapalin. V rámci studie byla měřena elektrická impedance 25 ml vzorků tří roztoků s obsahem alkoholu (slivovice, isopropanol, zimní roztok do ostřikovačů) a kontrolního vzorku destilované vody pomocí impedančního analyzátoru Keysight 4990A/4294A. Ve srovnání s referenčním vzorkem destilované vody vykazují kapaliny s obsahem alkoholu (slivovice, isopropanol, zimní roztok do ostřikovačů) nižší velikost modulu impedance ve frekvenčním pásmu pod 100 kHz. To naznačuje, že roztoky s obsahem alkoholu (a dalších chemikálií) mají zvýšenou vodivost ve srovnání s destilovanou vodou a měření impedance může být vhodným přístupem k rozlišení kapalin obsahujících či neobsahujících kontaminanty.

Příslušný článek je dostupný na: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/10260263