Rozšířené a generické prvky vyšších řádů pro modelování MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)

Pracovníci z Ústavů Mikroelektroniky a Radioelektroniky VUT v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany rozšířili matematické metody modelování složitých jevů v elektro-mechanických systémech tak, aby bylo možné sestavovat z unifikovaných nelineárních komponent modely různých soudobých MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) a efektivně tak odhalovat příčiny zajímavých projevů v jejich chování. Výhody takové analýzy jsou demonstrovány na tzv. fluidním inerteru, který je ukázkou soudobých aplikací v oboru fluidní mechaniky a mikromechaniky. Inerter je speciální mechanický tlumič používaný například ve vozidlech Formule 1.

Příslušný článek je dostupný na

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/20/8007

2

1