Semináře UREL

Srdečně zveme všechny, kdo se zajímají o elektroniku a komunikace, na odborné semináře ústavu radioelektroniky. Semináře se konají vždy ve čtvrtek dopoledne v zasedací místnosti UREL (Technická 12, 6. patro, SE6.121).
Program zimního semestru:
06.10. 09:00 T. Götthans: Stáž na Ohio State University
13.10. 09:00 M. Štumpf: Stáž na TU Delft
20.10. 09:00 M. Šimka, J. Zechmeister, T. Doležal, J. Götthans: disertace #1
27.10. 09:00 v jednání
03.11. 09:00 V. Haasz, D. Koskuba: Trendy v měřicí technice H TEST
10.11. 09:00 M. Rujzl, A. Kovaľová, R. Závorka, R. Zedka: disertace #2
01.12. 09:00 R. Hudec: Space optics
08.12. 09:00 S. Zvánovec: Trendy v bezdrátové optice (začátek v 10:00 hodin)
15.12. 09:00 P. Skryja, P. Kaděra, J. Segiňák: disertace #3

Semináře lze sledovat on-line na odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg1MjVmODUtMDExNS00NmJiLWI0NTctN2MzZGVkMWQ1N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%2244a6dd32-0ecb-40cf-a752-b2f262e9819a%22%7d