Skupina speciální elektroniky a vestavěných systémů

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina se zabývá vývojem specializovaných přístrojů. Provádíme návrh zařízení pro letecký a automobilový průmysl, jadernou energetiku, space aplikace, máme zkušenosti s vývojem přístrojů pro měření ionizujícího záření, radiolokaci, optoelektroniku, řízení a regulaci. Pro realizaci zařízení využíváme moderní mikrokontroléry ARM (STM32, LPC, NRF51/52, TM4C) a hradlová pole FPGA (především Xilinx Zynq). Z oblasti bezdrátových komunikačních rozhraní využíváme GSM/LTE, LoRaWAN, RFID, WiFi, Bluetooth, ANT i proprietární komunikace v ISM pásmech. Provádíme vývoj zařízení s důrazem na elektromagnetickou kompatibilitu, disponujeme komorou pro předcertifikační měření EMC.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Sestava pro automatizované měření EMC automobilů (Škoda a.s.)
  • Řídicí a zobrazovací jednotka systému klimatizace pro malé letouny a helikoptéry (PBS a.s, MESIT asd, s.r.o.)
  • Digitalizační karta FD-23 a modulární předzesilovač s přepínatelnými stupni pro detektory ionizujícího záření (VF a.s.)
  • Systém automatické evidence výdeje pohonných hmot (EVOTECH s.r.o.)