Skupina speciální elektroniky a vestavěných systémů

Hlavní výzkumné činnosti

  • Návrh zařízení pro letecký a automobilový průmysl, jadernou energetiku a space aplikace.
  • Návrh měřicích metod a aparatur pro měření ionizujícího záření, radiolokaci, optoelektroniku, řízení a regulaci.
  • Vývoj specializovaných elektronických přístrojů na bázi ARM (STM32, LPC, NRF51/52, TM4C) a FPGA (Xilinx Zynq).
  • Aplikace komunikačních rozhraní GSM/LTE, LoRaWAN, RFID, WiFi, Bluetooth, ANT i proprietární komunikace v ISM pásmech.
  • Zařízení pro měření EMC kompatibility, analýza a předcertifikační měření EMC.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Sestava pro automatizované měření EMC automobilů (Škoda a.s.)
  • Řídicí a zobrazovací jednotka systému klimatizace pro malé letouny a helikoptéry (PBS a.s, MESIT asd, s.r.o.)
  • Digitalizační karta FD-23 a modulární předzesilovač s přepínatelnými stupni pro detektory ionizujícího záření (VF a.s.)
  • Systém automatické evidence výdeje pohonných hmot (EVOTECH s.r.o.)

Projekty/Průmyslové zakázky