Speciální analogové násobičky v napěťové řízeném oscilátoru a FM demodulátoru na bázi fázového závěsu pro měření a zpracování nízkofrekvenčních signálů

Pracovníci z Ústavu radioelektroniky, telekomunikaci a mikroelektroniky představili  vylepšený koncept napěťově řízeného oscilátoru (VCO) pro FM demodulátor na bázi fázového závěsu (PLL) pro měření a zpracování signálů s pomalými změnami. Dále byl navrženo a realizováno řešení řízení oscilační podmínky, které přináší snížení složitosti výsledné topologie obvodu. Oscilátor pracuje s lineárně laditelným frekvečním rozsahem jedné dekády (od 4 kHz do 43 kHz). Návrh aktivních částí byl proveden v procesu ON Semiconductor 0,35 μm I3T25 3,3 V. Vlastnosti oscilátoru i aplikačního systému PLL byly verifikovány pomocí laboratorních experimentů a vyzkoušeny při zpracování pomalých nízkofrekvenčních signálů (např. vibrace, biosignály, atd.).      

Příslušný článek je dostupný na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224122009393